گانا حامی رسانه‌ای اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران بود

این نمایشگاه از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه شهر آفتاب تهران برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*